Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng ứng dụng "19216801.vn" như sau:

  1. Điều kiện sử dụng: Người dùng phải có độ tuổi từ 18 trở lên để đăng ký và sử dụng ứng dụng "19216801.vn". Người dùng cần đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin cá nhân chính xác để sử dụng các dịch vụ của ứng dụng.
  2. Quyền sở hữu: Ứng dụng "19216801.vn" và nội dung được cung cấp bởi ứng dụng đều thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không được phép bởi chủ sở hữu.
  3. Bảo mật thông tin: Ứng dụng "19216801.vn" cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng thông tin đó để cung cấp các dịch vụ cho người dùng. Các biện pháp bảo mật thông tin được áp dụng để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng.
  4. Nội dung đăng tải bởi người dùng: Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung đăng tải trên ứng dụng không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và không chứa nội dung đồi trụy, xúc phạm hoặc vi phạm pháp luật. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung mà họ đăng tải trên ứng dụng.
  5. Chấm dứt sử dụng: Người dùng có quyền chấm dứt sử dụng ứng dụng "19216801.vn" bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu xóa tài khoản của mình. Ứng dụng "19216801.vn" cũng có quyền chấm dứt sử dụng của người dùng nếu họ vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào được nêu trong đây.
  6. Sự đảm bảo và trách nhiệm: Ứng dụng "19216801.vn" cam kết cung cấp các dịch vụ cho người dùng theo tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Tuy nhiên, ứng dụng không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ của ứng dụng. Người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng các dịch vụ của ứng dụng.
  7. Thay đổi điều khoản sử dụng: Ứng dụng "19216801.vn" có quyền thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào và người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi này. Việc sử dụng ứng dụng sau khi thay đổi điều khoản sử dụng được xem là đồng ý với những thay đổi đó.
  8. Luật áp dụng: Điều khoản sử dụng của ứng dụng "19216801.vn" sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp của quốc gia nơi ứng dụng được sử dụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng ứng dụng, thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng để giải quyết trên cơ sở hòa bình, bằng cách sử dụng các phương tiện thương lượng và pháp lý hợp lý.

Trên đây là những điều khoản sử dụng cơ bản của ứng dụng "19216801.vn". Người dùng cần đọc và hiểu rõ những điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về việc sử dụng ứng dụng, người dùng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của ứng dụng để được hỗ trợ và giải quyết.